Stačí převést i minimální částku na bankovní účet : Česká spořitelna a.s. 302202302/0800 variabilní symbol : 1664381378

Najdete nás na facebooku :